Організаційний комітет

В період 7 – 9 жовтня 2014 р. в Одеському державному екологічному університеті відбудеться міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення».


Організаційний комітет:

Степаненко Сергій Миколайович Голова оргкомітету, ректор ОДЕКУ, д.ф.-м.н., проф.
Овчарук Валерія Анатоліївна Заступник голови оргкомітету, директор Гідрометеорологічного інституту, к.геогр.н., доц.
Кульбіда Микола Іванович Директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України, к.геогр.н.
Ситов Віктор Миколайович Директор гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, к.геогр.н., доц.
Полонський Олександр Борисович Заступник директора Морського гідрофізичного інституту НАН України, член-кор., д.геогр.н.
Хільчевський Валентин Кирилович Завідувач кафедрою гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.геогр.н., академік
Гопченко Євген Дмитрович Завідувач кафедрою гідрології суші, д.геогр.н., проф.
Польовий Анатолій Миколайович Завідувач кафедрою агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів, д.геогр.н., проф.
Тучковенко Юрій Степанович Завідувач кафедрою океанології та морського природокористування, д.геогр.н., проф.
Івус Галина Петрівна Завідувач кафедрою теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів, к.геогр.н., проф.
Перелигін Борис Вікторович Завідувач кафедрою автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища, к.геогр.н., доц.
Боровська Галина Олександрівна Декан факультету магістерської та аспірантської підготовки, к.геогр.н., доц.
Шакірзанова Жанетта Рашидівна Професор кафедри гідрології суші, д.геогр.н.
Жигайло Олена Леонідівна Доцент кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів, к.геогр.н.
Крачковська Марія Антонівна Проректор з НПД та СПП
Шаблій Олег Віталійович Начальник відділу міжнародного співробітництва та НПРІУ

 

 

Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених була проведена 17-19 жовтня 2012 року і присвячена 80-річчю Одеського державного екологічного університету.

Організаційний комітет:

Юрій Степанович Тучковенко Голова організаційного комітету, проректор ОДЕКУ з наукової роботи, д.г.н.,професор
Марина Петрівна Єхніч
Заступник голови, директор Гідрометеорологічного інституту, к.г.н., доц.
Марія Антонівна Крачковська Інформація із розміщення учасників, проректор з НПД та СПП
Галина Олександрівна Боровська
Спів-організатор конференції, декан магістерської та аспірантської підготовки, к.г.н., доц.
Анатолій Миколайович Польовий Спів-організатор конференції, завідувач кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів, д.г.н., професор
Євген Дмитрович Гопченко Спів-організатор конференції, завідувач кафедри гідрології суші, професор, д.г.н.
Вікторина Федорівна Суховій Спів-організатор конференції, завідувач кафедри океанології, проф., д.г.н.
Євген Павлович Школьний Спів-організатор конференції, професор кафедри фізики атмосфери та кліматології, д.т.н.
Галина Петрівна Івус Спів-організатор конференції, завідувач кафедри теоретичної метеорології, нроф., к.г.н.
Олена Леонідівна Жигайло Помічник організатора конференції, голова Ради з НДРС Гідрометінституту, к.г.н., доц.
Ігор Георгійович Рубан Помічник організатора конференції, доцент кафедри океанології, к.ф.-м.н., доц.
Інна Георгіївна Семенова Помічник організатора конференції, доцент кафедри теор. метеорології, к.г.н., доц.
Тетяна Євгенівна Данова Помічник організатора конференції, доцент кафедри фізики атмосфери, к.г.н., доц.
Жанетта Рашидівна Шакірзанова Помічник організатора конференції, доцент кафедри гідрології суші, к.г.н., доц.
Марина Полікарпівна Погорєлова Помічник організатора конференції, асистент кафедри гідрологія суші
Олег Мілославович Прокоф’єв Помічник організатора конференції, асистент кафедри фізики атмосфери
Марина Михайлівна Монюшко Помічник організатора конференції, асистент кафедри океанології
Наталія Василівна Сіряк Секретар конференції, асистент кафедри агрометеорології

15 Lvivska Str, Odessa, 65016, Ukraine. Phone: +38 048 785 2720
© Odessa State Environmental University, 2011